Kannustamassa paikallisyhteisöjä löytämään itsensä uudelleen